A neandervölgyi gének egy csoportját biztos nem hordozza az ember

Egy időben keveredett a neandervölgyi ember és a modern ember, de a neandervölgyiek Y kromoszómájából semmit sem örököltünk. Több lehetséges magyarázat is felmerül arra, hogy miért alakult így a helyzet.

Az emberek és neandervölgyiek közös ősei több mint félmillió évvel ezelőtt váltak szét: az egyik csoport Afrikában maradt, míg a másik észak felé vándorolt. Csak 40-50 ezer évvel ezelőtt találkoztunk újra, Európában és Ázsiában. Ez a találkozás háborúskodással és a két emberfaj keveredésével is járt. A mai európaiak körülbelül 2 százaléka, míg Ázsiában és Indiában akár 6 százaléka is hordozhat neandervölgyi géneket.

A neandervölgyiek genetikai felépítése nagyon hasonló volt a miénkhez, 20 ezer génjük 22 kromoszóma párba volt csomagolva, plusz a nemet meghatározó XX vagy XY kromoszómák. A megmaradt csontok, fogak és általunk hordozott gének alapján ismerjük az egykori embercsoport genetikai felépítésének mintegy felét. Tőlük örököltük például a vörös hajat, az orr formáját, az ízületi gyulladást és bizonyos betegségekkel szembeni ellenállást. Azonban van egy jelentős hiányosság: az Y kromoszómán nem hordozunk semmilyen neandervölgyi gént.

Több magyarázat is lehetséges erre a jelenségre. Az egyik, hogy a neandervölgyi Y kromoszóma egyszerűen elvesztette a versenyt a termékenység terén, talán a belterjesség miatt felhalmozódott káros mutációk következtében. A másik lehetséges magyarázat a Haldane-szabály, amely szerint a fajok hibridizációja gyakran eredményez szaporodásra képtelen egyedeket, különösen a különböző nemi kromoszómákat hordozóknál.

Lehetséges tehát, hogy a hibrid fiúgyermekek nem voltak nemzőképesek, így a mai emberek mind ember apától származnak. Ez alátámaszthatja azt a vélekedést, hogy olyan sokáig éltünk elszigetelten, hogy a neandervölgyiek már félúton voltak afelé, hogy teljesen különálló fajjá váljanak. A köztes fázisban gyakoribbak lehettek a nemzőképtelen vagy életképtelen hibridek.

Egy másik kérdés, hogy miért rendelkezik a modern ember kizárólag emberi mitokondriális DNS-sel, amely a sejt energiaközpontjának tekinthető és anyai ágon öröklődik. Ez arra utalhat, hogy a modern ember által örökölt gének egy neandervölgyi anyai ősön keresztül származnak.