Hogyan lett Tádzsikisztán a dzsihadisták terroristakeltetője?

Márciusban az Iszlám Állam Khoraszánhoz, más néven ISIS-K-hez kötődő terroristák 145 embert öltek meg és több százat sebesítettek meg Moszkva külvárosában, a támadók Tádzsikisztánból származtak. Tádzsikisztán gazdasági nehézségei és elnyomó rezsimje a fiatal férfiak radikalizálódásának melegágyává vált, miközben az orosz hírszerző szolgálatok túlterheltek az ukrajnai háború és a hazai fellépések miatt.

Tádzsikisztán a volt Szovjetunió legdélebbi és legszegényebb köztársasága, ahol a gazdaság haldoklik, és az alacsony növekedési ráta, valamint a fiatal népesség kombinációja miatt a munkaképes korú férfiak legalább negyede külföldön él. Az országban uralkodó elnyomó rezsim, a társadalmi, gazdasági és politikai tényezők együttesen teszik a fiatal tadzsik férfiakat fogékonnyá a radikalizálódásra. Az 1990-es évek elején dúló totális polgárháború után a migráció Közép-Ázsiából Oroszországba folytatódott, és 2023-ban közel egymillió tádzsik állampolgárt regisztráltak munkavállalóként Oroszországban.

A tádzsik társadalom egyre inkább iszlamizálódik, a fiatalabb generációk számára az iszlám erkölcs és fegyelem vonzó törvénykönyvévé válik. A társadalmi marginalizáció és a szegénység, valamint a társadalmi lehetőségek hiánya a radikalizálódás fő mozgatórugói, amit a harvardi Noah Tucker és más akadémikusok kutatásai is alátámasztanak.

Az ISIS-K, amelyet 2015-ben indítottak útjára, a dzsihád ideológia letéteményesének tekinti magát, és a világ kalifátusának megteremtésére törekszik. A csoport Afganisztánban és számos más országban is aktív, és Közép-Ázsiát, különösen Tádzsikisztánt, termékeny toborzási terepnek találta. Az ISIS-K sikeresen használja a közösségi médiát a radikalizálódásra fogékony közönség elérésére, és több csatornán keresztül kommunikál, kritizálva Rahmon diktatórikus és nepotista uralmát.

A tádzsik diaszpóra közösségei is célpontjai a radikalizálódásnak, különösen azok, akik jogfosztott, rokonaiktól és közösségüktől elszakított, megalázó körülmények között élnek. A moszkvai Crocus City Hall elleni támadások nyomán a törökországi hatóságok megszüntették a tádzsik állampolgároknak biztosított vízummentességet.

Tádzsikisztán továbbra is a dzsihadisták toborzásának központja marad, és a Közép-Ázsiából kiinduló iszlamista militáns mozgalom fenyegetést jelent Oroszországra, Törökországra és a Nyugatra. A kormányoknak meg kell találniuk a módját annak, hogy kezeljék a radikalizálódás kiváltó okait.