Új teljesítményértékelési rendszer a tantestületekben

A szeptembertől bevezetésre kerülő új teljesítményértékelési rendszer komoly feszültséget szíthat a tantestületekben, mivel a rendszer szubjektív elemeket is tartalmaz, és a Civil Közoktatási Platform szerint jelentős adminisztratív terhet ró az intézményvezetőkre.

Nahalka István oktatáskutató szerint a pedagógusok teljesítményének értékelése önmagában támogatható lenne, ha a fejlesztés lenne a cél, nem a minősítés. Azonban a közzétett dokumentumokban szereplő szempontok és elvárások túlzottan formalizáltak és kötöttek, ami akadályozhatja a már jól működő intézmények fejlődését. A rendszer bevezetése a 2013-ban létrehozott pedagógus-előmeneteli rendszer elégtelensége miatt vált szükségessé. A teljesítményértékelés 2024/2025-ös tanévtől kezdődik, és az értékelést az intézményvezetők végzik, akik bevonhatják a szülőket és a diákokat is a folyamatba. Az intézményvezetőket pedig a fenntartó által kijelölt képviselő értékeli.

A teljesítményértékelés és a bérezés kapcsolata

A teljesítményértékelés eredménye a bérekre is hatással lesz, bár a negatív-eltérítés, vagyis a rossz teljesítmény esetén történő bércsökkentés lehetősége végül nem került be a rendeletbe. A rendszer szerint a nem vezető beosztású pedagógusok 24, a vezetők 40 pontot szerezhetnek személyre szabott teljesítménycélok elérésével, a maradék pontokat pedig központilag meghatározott mennyiségi és minőségi szempontok adják. A teljesítményt 80 százalék felett kiemelkedőnek, 50 és 80 százalék között átlagosnak, 50 százalék alatt pedig fejlesztendőnek minősítik.

Az értékelés szubjektivitása és a pedagógusok munkájának értékelése

Az értékelés szubjektív elemei közé tartozik a tanulók eredményességére ható egyéb tényezők, a digitális eszközök rendszeres használata, a tantárgyközi kapcsolatok erősítése, az órákra való felkészülés, a tanórákon való differenciálás, és az intézményvezetők által figyelembe vehető pedagógusok nevelőtestületi üléseken való konstruktivitása. Nahalka István szerint ezek a szempontok túlzottan szubjektívek, és nem tükrözik pontosan a pedagógusok valódi teljesítményét.

Az adminisztratív terhek növekedése

A Civil Közoktatási Platform szerint az intézményvezetőknek az új rendszer bevezetése miatt jelentősen nő az adminisztratív terhelése. Egy közepes méretű iskolában az értékelési folyamat akár 16 teljes munkanapot is igénybe vehet. Az értékelést az iskolákban június 30-ig, az óvodákban pedig augusztus 15-ig kell elvégezni.