Mesterséges intelligencia: Új kihívások a bankok előtt

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság figyelmeztetése szerint a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML) alkalmazása súlyosabb bankválságokhoz vezethet. A bankoknak fel kell készülniük az AI és ML használatából eredő kockázatok kezelésére.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szerint még nem tisztázott, hogy a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás használata a banki tevékenységben összességében pozitív vagy negatív hatással van-e a globális pénzügyi stabilitásra. Pablo Hernandez de Cos, a Bank of Spain elnöke és a nemzetközi Bázeli Bankbizottság elnöke szerint a mesterséges intelligencia banki alkalmazása komoly prudenciális és pénzügyi stabilitási kihívásokat vet fel.

De Cos washingtoni beszédében hangsúlyozta, hogy az ellenőrizetlenül hagyott modellek felerősíthetik a jövőbeni bankválságokat. A digitális innováció növeli a határokon átnyúló és szektorok közötti pénzügyi összekapcsolódást, ami szükségessé teszi a központi bankok és szabályozó hatóságok közötti együttműködést a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás felügyeletére vonatkozó szabályozási alapok megteremtésében.

De Cos kiemelte, hogy a bankoknak előre kell látniuk és felügyelniük kell az AI és ML által jelentett kockázatokat és kihívásokat mind mikro-, mind makroszinten, és be kell építeniük ezeket a kockázatkezelési és irányítási intézkedéseikbe. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság hamarosan közzéteszi az ezzel kapcsolatos átfogó jelentését.