Szabó Máté az emberi erőforrások miniszterét kérte, hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére.

Ez áll az alapvető jogok biztosának AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében.

A jelentés a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések kapcsán lezajlott ombudsmani vizsgálat eredményeit tartalmazza, és részletesen végigveszi a 2011-12-ben történteket.

A vizsgálat eredményeképp az ombudsman két dolgot állapított meg:

1. „Az elmúlt években több gyermek utalt arra, hogy az igazgató szexuális tartalmú célzásokat tesz, időnként intim helyen érinti meg őket.

A gyermekek valós segítséget nem kaptak, a bántalmazás gyanújáról tudomással bíró felnőttek csupán egymás között tettek kísérletet a probléma megoldására, illetve szóltak az igazgatónak, de csak az elmúlt év őszén (tehát 2011-ben) fordultak az intézmény fenntartójához.

Az alapvető jogok biztosa szerint sérti a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való alapjogát, hogy nem teljesült a gyermekvédelmi törvényben előírt jelzési és együttműködési kötelezettség, késedelmesen jelezték a bántalmazás gyanúját. A biztos álláspontja szerint már a gyermektől érkező első jelzést követően lehetőség lett volna arra, hogy az ügyben szakember (pszichológus, gyermekjogi képviselő, gyámi tanácsadó) járjon el.”

2. „A gyermekek gyámja – az intézmény igazgatója – a nyomozás megindításakor lemondott gyámi tisztségéről, a gyámhivatal pedig gyámul az igazgatóhelyettest rendelte. Az igazgatóhelyettes hosszú évek óta munkakapcsolatban állt a gyanúsított igazgatóval, neki volt alárendelve. Így az alárendeltség miatt azonban nem volt kizárható az érdekellentét a gyermekek és a törvényes képviseletüket ellátó személy között – ami közvetlenül is veszélyeztette a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát.

A biztos álláspontja szerint az érintett gyermekek törvényes képviseletére a gyermekotthon igazgatójától független eseti gondnok kirendelése volt indokolt.”

Emlékeztetőül:

• A gyermekotthon két munkatársa 2011. szeptember 16-án szóban, majd szeptember 22-én írásban, az intézmény igazgatójára vonatkozó közérdekű bejelentést tett a fenntartónál, vagyis a Fővárosi Önkormányzatnál.

• A bejelentésről 2011. szeptember 21-én jegyzőkönyvet vett fel Csókay László, a Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának osztályvezetője.

• Bő egy héttel később, szeptember 29-én Csomós Miklós akkori főpolgármester-helyettes bejelentést tett az Országos Rendőr-főkapitányságon az üggyel kapcsolatban azzal, hogy „amennyiben az előadottak alkalmasak bűncselekmény gyanújának megállapítására, tegye meg a szükséges nyomozati intézkedéseket”.

• A rendőrség az igazgató ellen folytatott nyomozást 2012. június 18-án megszüntette, mivel nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem volt eredmény várható.

• Az ombudsmani vizsgálatról szóló jelentés 2012 októberében készült el — adta hírül a 444.

Kiemelt fotó: Facebook