A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyarországi kistelepülések lakosságának száma immár évtizedek óta folyamatos csökkenést mutat, amit a természetes fogyás és az elvándorlás együttes hatása okoz. Az elnéptelenedés mellett a kistelepüléseken a közlekedési, egészségügyi, oktatási és digitális infrastruktúra hiányosságai is komoly akadályt jelentenek a fejlődés szempontjából. 

Köztudott, hogy Magyarországon a kis lélekszámú települések legnagyobb problémája a munkahelyek hiánya és az infrastruktúra elégtelensége. Sok helyen a lakosság csak korlátozottan fér hozzá alapvető közszolgáltatásokhoz, ami tovább erősíti az elvándorlás tendenciáját. Márpedig ez a folyamat aláássa a még meglévő helyi gazdaságokat is, és még inkább sürgetővé teszi az új munkahelyek megteremtését, különösen azért, mert a gazdaságilag aktív népesség aránya is csökken.

A Megoldás Mozgalom és a Milliárdos Megoldás

A "Milliárdos Megoldás" a Megoldás Mozgalom (MEMO) új kezdeményezése, melynek célja, hogy forrást biztosítson a magyar kistelepülések számára, amelyek így a saját kezükbe vehetnék a helyi fejlesztéseket. 

A program keretében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amit pályázati alapon lehet igénybe venni. 

Ez az összeg lehetőséget ad arra, hogy kormányzati vagy EU-s támogatások nélkül oldjanak meg hosszú ideje fennálló problémákat a helyi közösségek. A Milliárdos Megoldás segítségével ugyanis egy kisebb település éves költségvetéset akár meg is lehet duplázni vagy triplázni, és a fejlesztések beindulása nem attól függene, hogy kormánypárti vagy sem a helyi vezetés.

Dr. Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom elnöke a kezdeményezésükről elmondta: 

“Ez az 1 milliárd forintos támogatási keret példátlan lehetőséget biztosíthatna a kistelepülések számára, hogy jelentős helyi fejlesztéseket hajtsanak végre. Megfelelő szakmai felügyelet és tervezés mellett ezek a projektek jelentősen javítanák a helyi gazdaságokat és az életminőséget. Mi ezt tudjuk garantálni a választóknak.” 

A MEMO mintatelepülései példát mutathatnak másoknak is

A Megoldás Mozgalom szerint a "Milliárdos Megoldás" lehet a megfelelő példa arra, hogy a helyi kezdeményezések hogyan változtathatják meg jelentősen a kistelepülések jövőjét, elősegítve az elhanyagolt közösségek jólétét. A jövőben az ilyen módon támogatott településeket vennék mintaként további települések rehabilitációjakor.