Változtatna az Agrárminisztérium a „kedvtelésből tartott állatok forgalmazásának” szabályain a kormány honlapjára felkerült dokumentumok alapján. A kormányrendelet tervezete szerint ugyanis állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kezdeményezésére a továbbiakban nem lehet majd állatvásárokon (ideértve az állatbörzét és az állatárverést is) az alábbi fajokat értékesíteni:

• kutya (Canis lupus familiaris),
• madarak (Aves) vadon befogott egyedei,
• házi macska (Felis catus).

1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet módosítása
1. §
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet „Az
egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések” alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti
állatvásáron
a) kutyát,
b) házi macskát, valamint
c) madarak vadon befogott egyedét
forgalmazni tilos.”
2. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet módosítása
2. §
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) állatkereskedés: kedvtelésből tartott állat kereskedelmi tevékenység keretében történő
forgalmazása, kivéve a saját állományból származó kedvtelésből tartott állat állatvásáron – ha a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet azt nem zárja ki – vagy a
tenyésztés helyéről közvetlen értékesítés keretében történő forgalmazását. ”

A fentiek alól tehát kivételt képez az, ha valaki saját állományból származó kedvtelésből tartott állatot adna el állatvásáron – ha a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet azt nem zárja ki –, vagy a tenyésztés helyéről közvetlenül értékesíti azt. A javaslatot társadalmi véleményezésre bocsátották, november 28-ig lehet észrevételeket küldeni, - írta meg a HVG