Elképesztő kincsekre bukkantak a Tisza-tónál

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb Tisza-tó melletti ásatásain ezüst áldozókészlet és 70 ezüstérméből álló bécsi fillér kincslelet is előkerült, amelyek a 13-14. századból származhatnak.

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Nemzeti Régészeti Intézetének idei feltárási időszakában kerültek elő a leletek, amelyek egy elhunyt kezében helyezkedtek el, és minden valószínűség szerint egy temetkezés részéről van szó. A pontos eredményekhez azonban még további ásatások szükségesek. Az ezüstkehelyből és ostyatartóból álló szertartási edények a 13-14. századból valók lehetnek. A kincsleletet Bakos Gábor régész vezetésével találták meg a munkatársaik.

Az MNMKK Nemzeti Régészeti Intézete kiemelt figyelemmel kutatja a magyar történelem kulcsfontosságú, sorsfordító eseményeinek helyszíneit is. Ennek egyik állomása az 1596-os Mezőkeresztes mellett zajló ütközet kulcsfontosságú területeinek azonosítása, az ütközethez kapcsolható tárgyi anyag gyűjtése és értelmezése.

A projekt keretében jelenleg terepbejárás és fémkereső-műszeres leletfelderítés zajlik több mint 100 négyzetkilométer nagyságú kutatási területen, amelynek helyszínét levéltári források alapján jelölték ki. A régió az eseménysorozat előtt és után is lakott volt, így több korszak leleteivel találkoznak a munka során.

A bécsi dénárokat az osztrák hercegek bocsátották ki, és a kereskedelmi kapcsolatok révén a Magyar Királyság területére is eljutottak. A mezőkeresztesi csata helyszínének felderítése széles összefogással zajlik, amelyhez az MNMKK NRI önkéntesein túl egyre több helyi lakos is csatlakozik.

Bakos Gábor szerint a kulturális örökség megőrzésében kulcsfontosságú a helyi közösségek részvétele, és ez az összefogás is jól példázza, hogy a mikrorégiós kutatások eredményei nem csupán a szakemberek számára fontosak, hanem a helyi közösségeknek is értéket adnak.

A leletek anyagvizsgálata és a restaurálási munkafolyamatok még zajlanak a Nemzeti Régészeti Intézet archeometriai laborjában. A Nemzeti Régészeti Intézet tízéves kutatási tervének egyik pillére, hogy az összes lelőhelyet azonosítsák az országban. Ehhez mikrorégiós mintaprojektek indultak, amelyek egyike a Tisza-tó dél-keleti térségének történeti-kulturális örökségre alapuló turisztikai fejlesztéséhez is alapanyagot tud szolgáltatni.

Virágos Gábor ásatásvezető régész, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti főigazgató-helyettese, a Nemzeti Régészeti Intézet vezetője elmondta, hogy tavaly a háromhajós apátsági bazilikát és egy korai körtemplomot sikerült rétegsoraiban is tisztázni. Megtalálták a nemzetség monostorát és az azt megelőző településhez tartozó plébániatemplomot is.