2023.03.29., szerda - Gedeon, Johanna
Budapest: -2o - 1o
Az ország 19 megyéjében

Március 15-e után pogromok robbantak ki, a zsidóság mégis részt vett a szabadságharcban

Lukácsi Katalin, 2023. március 17. - 15:44
Március 15-e után pogromok robbantak ki, a zsidóság mégis részt vett a szabadságharcban

Március 15-t követő gyönyörű, mézes heteket idéző napjainak és a polgári átalakulás forradalmi időszakának volt egy árnyoldala is. Mint általában minden hirtelen jött politikai földcsuszamlásnál, kissé megingott a rend, és ekkor felszínre kerülhettek a társadalomban felgyülemlett feszültségek és a társadalom sötét erői is. Sajnálatos módon március idusát követően antiszemita cselekménysor bontakozott ki hazánkban. A reformkor nagyjai azonban szilárdan elítélték ezeket, a zsidóság pedig a megrázkódtatásokon felülemelkedve mégis önként vetette bele magát a kibontakozó szabadságharcba a magyar ügy oldalán.

A frisshirek.hu portál pont az a média hiány, ami egy működő demokráciában természetes kellene legyen, éspedig elfogulatlan, naprakész hírek közvetítője közéletről, politikáról, kultúráról, sportról egyaránt. Nálunk nincs és nem is lesz részrehajlás! Hogy ez így is maradjon, kérlek támogasd munkánkat adományoddal, hívd meg ismerőseid, hogy olvassanak bennünket és kerünk, kövess és lájkolj minket a közösségi médiában is.

Támogatás

A Telex átfogó cikket közölt a március 15-t követő napok kevéssé ismert eseményeiről, amikor is antiszemita erőszakhullám söpört végig az országon. Írását a lap azzal kezdte, hogy megidézett egy, az idei megemlékezések közül sajnálatos módon az akkori elítélendő tettekre emlékeztető beszédet.

Toroczkai László a március 15-i beszédében antiszemita felhangú beszédet mondott el,

- a szélsőséges párt megemlékezéséről a frisshirek.hu-n is hírt adtunk. Kádár Gábor és Vági Zoltán történészeket idézve a Telex összegezte, hogy az 1848 tavaszi, nyári antiszemita zavargásokban több tízezer fő vett részt, és bár például Petőfi Sándor elítélve azokat határozottan a németekre fogtak az erőszakos tetteket, valójában a német ajkúakon túl képviseltették magukat ezekben az akciókban magyarok, szlovákok, polgárok és diákok éppúgy mint parasztok, férfiak és nők is.

Éppen 175 évvel ezelőtt, azaz 1848. március 17-én kezdetét vették ezek az események, mert rögtön számos zsidó származású, identitású személy akart csatlakozni a megalakuló nemzetőrségbe Pesten. Több magyar huszár és a német vezényleti nyelvű dragonyosok közül is számosan kijelentették azonban, hogy ők bizony nem hajlandóak közöskedni zsidó társaikkal.

Kezdetben ezért létrehoztak külön egy nemzetőri osztály a zsidók számára,

ez azonban nem oldotta meg végleg a feszültséget, így a Pest Megyei Rendre Ügyelő Választmány március 26-án kénytelen volt "ideiglenesen" kizárni a zsidókat a nemzetőrségből.

A villongások pedig tovább fokozódtak. Április 19-én csak pár nappal a polgári törvényhozás ékkövének számító áprilisi törvények elfogadásának és nem sokkal több mint egy hónappal azután, hogy a Nemzeti Múzeumnál a márciusi ifjak hirdettek emberbarát eszméket, ugyanannál az épületnél a szónokok már azt követelték, hogy a zsidókat űzzék ki a városból, a zsidó nemzetőröket pedig fegyverezzék le. A felhergelt tömeg nem állt meg a skandálásnál, hanem törni-zúzni kezdtek a zsidók lakta Terézváros utcáin, és érintett polgárokat is megvertek.

Kossuth Lajos erre a lehető legnagyobb határozottsággal javasolt reagálni:

kész lett volna ágyúval belelövetni az antiszemita csőcselékbe, mire azonban minisztársai csitították. Batthány Lajos miniszterelnök személyesen sietett a tömeget jobb belátásra bírni, a szép szavak azonban nem hatottak. Végül mégis a hadseregnek kellett rendet tennie, és be kellett adnia a derekát a magyar vezetésnek azzal kapcsolatban is, hogy végül elrendelte a zsidó nemzetőrök lefegyverzését.

A sors úgy akarta, hogy Magyarország újjászületésének napjai ne jegyeztessenek föl e nemzet könyvébe foltok nélkül: szabadságunk meg van fertőzve, mégpedig a legszennyesebb módon

- idézi a Telex a történtekről a Budapesti Híradó korabeli beszámolóját. Petőfi Sándor is írt naplójában az eseményekről, és ahogy azt korábban felvetettem, határozottan a német ajkú pesti polgárokat hibáztatta értük:

miért üldözitek ti a zsidókat, hogy meritek őket itt üldözni minálunk?

Kádár Gábor és Vági Zoltán úgy összegzi az 1848-as antiszemita villongásokat, hogy „a politikai bizonytalanság felszínre hozta az (elsősorban német) városi polgárság gazdasági alapú és a paraszti tömegek premodern, babonás zsidóellenességét”. Felhívták a figyelmet arra, hogy kétféle antiszemitizmus létezett akkoriban, és bár eredete kissé más volt, ugyanúgy erőszakos tettekben ölthetett testet:

  • a valóban főként német ajkú polgárság féltékennyé vált letelepedésre és iparűzésre engedélyt kapó zsidóságra,
  • a parasztságban pedig még mindig (ahogy sok esetben még napjainkban is) jelen volt egy nép babonáság az ismeretlen kultúrájú és vallású, az egyház által évszázadokig hazugan és hamisan Isten-gyilkossággal megvádolt zsidóság ellen.

Volt már gazdasági indíttatású pogrom február 19-én, tehát március 15-e előtt is Pozsonyban, ahol szintén a hadseregnek kellett közbeszólnia. Egy hónappal később aztán ismét fellángoltak az indulatok a koronázóvárosban. Boltokat törtek be, és megrohamozták a gettót.

A csőcselék féktelensége, fájdalom, támaszt és felbátorítást talált azon keserű ellenszenvben, mellyel a városi polgárság nagy része a zsidók ellen viseltetik. Sok zsidó kegyetlenül megveretett, mindnyájan ártatlan családaikkal együtt, aggodalom, és rettegés közt számlálták a perceket

- írta a történtekről a Pesti Hírlap. De nemcsak Pozsonyban, hanem az aztán a zsidó-magyar együttélés fellegvárává váló Szegeden is történtek erőszakos cselekmények, ahogy Kassán vagy Pécsen is.

A legsúlyosabb eseményre Szombathelyen került sor.

Emelte ki írásában Hermann Róbert történész, aki külön kigyűjtötte az időszak zsidóellenes villongásait.

1848. április 4-én szétverték a zsinagógát, szétszaggatták a tóratekercset, kifosztották a zsidók bérelte borospincéket.

Magyar és külföldi lapok arról számoltak be, hogy brutális kegyetlenséggel zajlottak az események: betegeket rángattak ki az ágyukból, gyermekeket vágtak a falhoz

- írta tanulmányában Hermann Róbert, aki 6 és 15 fő közé teszi az időszak zavargásainak halálos áldozatait. A zsidóellenes erőszak annyira fellángolt akkoriban, hogy a honi zsidóság körében elindult egy mozgalom, hogy szedjék a sátorfájukat, és vándoroljanak ki Amerikába.

Kivándorlási egylet alakult és irodák álltak föl.
Európa minden emberének ütött a szabadság órája, csak egyedül mi, magyar zsidók (…) tengődünk a régi elnyomás alatt (…) a szégyen és gyalázat bélyegével süttetve mindenütt üldöztetünk

- állt abban a felhívásban, amellyel a kivándorlásra szólították fel társaikat a magyarországi zsidók. A mozgalom azonban végül elhalt, és a kivándorlásból semmi sem lett, összegzi cikke végén az antiszemita erőszakhullámról írtakat a Telex.

A pogromok ellenére a magyar zsidóság ugyanis számarányát túlszárnyaló módon csatlakozott a magyar szabadságharc küzdelmeibe.

A kivándorlási egylet helyiségei toborzóirodákká alakultak át,

a zsidó hitközségek pedig jelentős adományokkal, még vallásos kegytárgyakkal is támogatták a honvédeket. Kossuth Lajos hálából, a zsidó huszárok számát kissé túlzó módon 20 ezerben határozta meg, az azonban tény, hogy 1849 júliusában az Országgyűlés elfogadta a zsidóság egyenjogúsítását, amely a korabeli Európában nagyon haladó szellemiségű törvény volt. Szemere Bertalan miniszterelnök a törvény elfogadásakor a következőket mondta:

Alig van népfaj, mely a zsidókat hűségben és munkásságban nemzeti háborúnk körül felülhaladhatná: a jogegyenlőség kimondása újjászületésünknek egyik szükséges következménye, az emberi és polgári kötelesség egyszerű teljesítésén túl a hazafiúi érdemet jutalmazzuk meg.

Sajnos azonban az érkező orosz hadsereg és a világosi fegyverletétel, majd Arad elsöpörte a zsidóság felszabadítását épp úgy, mint a magyar szabadság ügyét.

A kiemelt kép forrása: Wikipédia, zsidó honvédeknek állított emlék a budapesti Kozmai utcai zsidó temetőből