2023.05.29., hétfő - Magdolna
Budapest: 14o - 17o
Az ország 19 megyéjében

Tanuljuk át együtt az éjszakát! - ma kezdődik a zsidó pünkösd

frisshirek.hu, 2023. május 25. - 10:41
Tanuljuk át együtt az éjszakát! - ma kezdődik a zsidó pünkösd

Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki megszentelt min­ket parancsolataival, s meghagyta nekünk, hogy... - így kezdődik minden áldásmondás a zsidóság rítusaiban legyen az kézmosás, borfogyasztás, szombatfogadás vagy a körülmetélkedés és házasság. Az élet minden területét, legapróbb mozzanatát is körülfonja az abbéli hálálkodás az Örökkévaló törvényt, azaz Tórát adott népének, amellyel örökre eljegyezte magával a zsidóságot. Ezt az örök és mély kapcsolatot ünneplik a ma este beérkező zsidó pünkösd ünnepén szerte a világban.

A frisshirek.hu portál pont az a média hiány, ami egy működő demokráciában természetes kellene legyen, éspedig elfogulatlan, naprakész hírek közvetítője közéletről, politikáról, kultúráról, sportról egyaránt. Nálunk nincs és nem is lesz részrehajlás! Hogy ez így is maradjon, kérlek támogasd munkánkat adományoddal, hívd meg ismerőseid, hogy olvassanak bennünket és kerünk, kövess és lájkolj minket a közösségi médiában is.

Támogatás

Ahogy a frisshirek.hu vallási rovatának olvasói megszokhatták, úgy a keresztény pünkösdről sem okozhat már meglepetés, ha azzal kezdem, hogy az egy zsidó ünnepre épült rá. Olyannyira nem kérdés, hogy a keresztény pünkösd a zsidóból fakad, hogy

a Szent Lukács által írt Apostolok Cselekedeteiben egyértelműen olvasható.

Az az esemény, amikor a szenthagyomány szerint az apostolokra és a tanításukat megkedvelő hívekre (őskeresztények) kiáradt a Lélek az az egyik zsidó zarándokünnep, a pünkösd, azaz sávuotkor történt.

Azért is volt olyan népsokaság akkor Jeruzsálemben. Nem az addig bizonytalan és vívódó Péter miatt kerestek fel a szent várost, nem Jézus kereszthalála miatt mentek kíváncsiskodni, hanem mert a Tórában adott parancsként a zsidóságnak három nagy ünnepen fel kellett keresnie Jeruzsálemet és a Szentélyt.

Húsvétkor, pünkösdkor és az úgynevezett szukkotkor, ami ősszel van.

A sávuot héberül heteket jelent, mert a zsidó húsvét elmúltát követő hetedik héten köszönt be a pünkösd, amelyre ómer- azaz kalászszámlálással készülnek. Ez az időszak az aratás időszaka volt az évezredekkel ezelőtti szentföldön, így a pünkösdöt sokáig egy aratóünnepként ülték, és ezen az alkalmon mutatták be az első termést.

Később azonban más, vallási töltet is ráépült a pünkösd üzenetére, és Jézus korában már ekként tartották azt, ahogy azóta is ekként ünnepli a zsidóság:

a Tóraadás ünnepeként, amely jelentéstöltet kialakulását segítette az is, hogy a sávuot szó esküvést is jelent.

Külső szemlélőként hasonlóan festhet a zsidó és a keresztény ünnep üzenete. Míg a zsidóság Mózes által a Sínai-hegyen az élet Törvényét kapják meg, addig a keresztények Péter által az élet Lelkét Jeruzsálemben. Mindkettőhöz szorosan hozzátartozik a közösség - a keresztény hagyomány szerint az ünnep ezen arcát domborítja ki az úgynevezett nyelvcsoda, amelyről a frisshirek.hu tavalyi pünkösdi összeállításában emlékeztünk meg. Mindkét esemény ugyanis egy olyan eseményt mesél el, amikor lényegében megszületik - vagy megerősödik - a közösség. A törvények, a Tóra ugyanis nemcsak az Örökkévalóhoz kapcsolják a zsidóságot immár örökre, hanem egymáshoz is, ahogy a Lélek jelenvalósága és a Lélek inspirációjára felismert tanításból születtek meg az evangéliumok, az úgynevezett újszövetségi könyvek és az egész keresztény hit. Szokás is az egyház szülinapjának nevezne a keresztény pünkösdöt, de az inkább Jézus utolsó vacsorájához és kereszthalálához kötődik.

A közösség összekapcsolódásán túl mindkét ünnep a szabadságról is szól.

Az egyiptomi szolgaságból való szabadulás a sínai szövetségkötéssel és a Tóra megkapásával vált teljessé, az elnyomott népből a szabadság törvénye által felemelt néppé válva. Míg a keresztényeknél a bűn hazug világából való kiszabadulást hozza el a Lélek elmét és egész lényet átformáló hatásával.

A zsidóság a sávuotot egész éjszakai tanítással ünnepli, amelynek kitüntetett pillanata az, amikor felolvassák a Tízparancsolatot. Az étkezési szokásokat tekintve a zsidó pünkösd élelmiszere a tej. De szorosan kapcsolódik a naphoz a jótékonyság gyakorlása is.

A zsidó pünkösd örömünnep, épp úgy miként a keresztény pünkösd is.

Rengeteg szorongattatásunk, fáradtságunk és aggodalmunk közepette már csak ezért is érdemes elidőzni kissé a nap üzenetén vallásra, világnézetre tekintet nélkül.

A kiemelt kép forrása: az Izraeli Kulturális Intézet Facebook-oldala