A Győr-Győrszentivánra tervezett, különösen veszélyes gyárak miatt a Szívügyünk Szentiván Civil Mozgalom 2022 őszén adománygyűjtést szervezett. A felhívás célja az volt, hogy a lakosok hiteles információt kapjanak a levegő minőségéről egy négyszer két hetes légszennyezettség-mérés sorozat eredményeként.

Az adománygyűjtés sikeres volt, több mint 16 millió forint gyűlt össze, mely lehetővé tette, hogy a civilek ne csak a levegő, hanem a talajvíz minőségét is megvizsgáltathassák szakértők segítségével.


Az alapos előkészületi munka során meghatározásra került az a három helyszín, ahol 2023. március végén megtörtént az akkreditált talajvíz mintavétel. A vizsgálatoknak két célja volt, egyrészt a talajvíz minőségét jellemző általános értékek meghatározása, másrészt a lakott területhez közeli ipari tevékenység talajvízre gyakorolt esetleges hatásainak ellenőrzése egy alapállapot felméréssel.


A szakértői vélemény 2023. május végén készült el. Két anyag jelenléte is meglepetést és egyben aggodalmat okozott, melyek csak az alapállapot dokumentálása céljából kerültek be a mérendő komponensek közé. A lítium koncentrációja a vizsgált mintákban 262 - 614 μg/l értékek közötti volt. Fontos tudni, hogy a lítium megengedhető mértékére nincs előírás és természetes módon is előfordulhat a talajvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott „Magyarország ivóvízminősége, 2020” című jelentés foglalkozik a vízbázisok természetes eredetű elemeinek országos szintű vizsgálatával. Eszerint a 2016 és 2018 közt végzett vizsgálat során a lítium jellemző értéke 9,8 μg/l volt. Ehhez képest a győr-győrszentiváni értékek jelentősen
magasabbak. 


A másik anyag, ami jelen volt a vízben, az NMP. Ennek a vegyületnek a megjelenése természetes okokkal nem magyarázható. Egészségügyi hatása a bőr- és szemirritáción túl a kimutatott reprodukciós toxicitásig terjed, magzatkárosító hatása van. Általában oldószerként használják különféle iparágakban, például a petrolkémiai és felületkezelési technológiák során, illetve a gyógyszeriparban. Koncentrációja Győr-Győrszentivánon 2 és 10 μg/l érték között volt.


Fontos információ, hogy a három mérési pont alapján a talajvíz áramlása Délről történik Észak felé, azaz a Duna irányába. A lítium és az NMP esetében is a legdélebbi ponton - a jelenlegi ipari parkhoz legközelebb eső vízmintában - volt a legmagasabb az érték, északi irányba haladva csökkenést mutatott. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a mintavételi furatokban egyik komponens értéke sem haladta meg a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket.

Viszont egyes pontokon határértékhez közelít a bór, a molibdén és a toluol, amely fontos információ az aktuális állapot megismeréséhez.


A szakértői jelentés szerint a kimutatott lítium, illetve NMP esetében, összhangban a vonatkozó törvényben és kormányrendeletben foglaltakkal, részletes tényfeltárással célszerű lenne kivizsgálni ezen anyagok jelenlétének okait. Ennek a vizsgálatnak humánegészségügyi kockázatelemzést is tartalmaznia kellene. Az esetleges részletes tényfeltárás elvégzéséig, a mérési eredményeket kiértékelő szakemberek álláspontja szerint indokolt lenne 2-3 állandó talajvízfigyelő kutat létesíteni a lakóövezet és az ipari park közé, hogy a talajvízben oldott anyagok koncentrációjának időbeli és térbeli változását nyomon lehessen követni.


Az NMP jelenléte miatt a Szentiváni Öko Szeglet Egyesület közérdekű adatigénylést nyújtott be az illetékes kormányhivatalhoz, hogy megtudja, mely cégek használják jelenleg az ipari parkban ezt az oldószert. Az ügy kivizsgálása érdekében további lépéseket is terveznek, többek között az önkormányzathoz fordulnak annak érdekében, hogy a szakértők általi javaslatok minél előbb megvalósulhassanak.


Fotó: Szentiváni Öko Szeglet Egyesület